Technika i przemysł
Lean manufacturing, czyli minimalizacja marnotrawstwa

W ostatnich latach bardzo wiele mówi się o odchudzonym zarządzaniu. Jest to idea, która pozwala na zminimalizowanie strat i maksymalne wykorzystanie potencjału drzemiącego np. w zakładzie produkcyjnym. Po raz pierwszy tego rodzaju rozwiązania zostały zastosowane w koncernie Toyota, a przez kolejne lata były one rozwijane na całym świcie. Głównym założeniem jest unikanie marnotrawstwa tzw. muda. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoszczędzić pieniądze, które normalnie zostają pochłonięte przez bezcelowe i niepotrzebne procesy. Dochodzi wtedy również do powstawania obsunięć w produkcji, a to powoduje już znacznie poważniejsze problemy. Jednym z najczęstszych problemów jest nadprodukcja. Często w zakładach wytwarza się więcej, aby w razie problemów móc skorzystać z zapasowej partii. W dobrze zorganizowanych zakładach nie ma miejsca na takie rzeczy – powinniśmy mieć pewność, że wyprodukowana seria jest pozbawiona wad.

Zapasy magazynowe

Wiąże się to również z tworzeniem zapasów, czyli z koniecznością magazynowania naprodukowanych wyrobów gotowych. Koszty magazynowania są dość duże i powodują straty dla właściciela, co oczywiście przekłada się też na cały zakład i pracowników. Konieczne jest takie zgranie procesów, aby nie było potrzeby magazynowania produktów i nadawały się one od razu do odbioru. Innym poważnym problemem jest oczekiwanie na niezakończony proces. Często w zakładach jest to związane z przemieszczaniem komponentów pomiędzy procesami. Możliwe jest wyeliminowanie tego problemu w dość prosty sposób. Nieraz wystarczy zastosować przenośniki transportowe, które będą zgrane zresztą urządzeń w linii.

Taśma transportująca (pixabay.com)

Taśma transportująca (pixabay.com)

Minimalizacja marnotrawstwa

Dzięki temu czas oczekiwania będzie zdecydowanie mniejszy. W praktyce wykorzystuje się przenośniki taśmowe, które sprawdzają się w tym zastosowaniu najlepiej. nadają się one do przewożenia rożnych wyrobów, w tym również żywności. Konieczne jest jednak dobranie odpowiednich parametrów i przede wszystkim ważne będą taśmy transportujące. Ich właściwości fizyczne będą decydowały o tym czy możliwe będzie wykorzystanie ich do danego procesu czy też wymagany będzie inny typ. Dzięki takim rozwiązaniom skracamy oczekiwanie i jesteśmy w stanie obserwować płynną produkcję i przejście produktu przez poszczególne procesy na linii automatycznej. W ten sposób pozbywamy się też zbędnego transportu, który również zaliczany jest do jednych z form marnotrawstwa.

About the author

Related Post