Prawo
Ustalenie ojcostwa

W dzisiejszych czasach wiele dzieci rodzi się w związkach nieformalnych i czasami domniemany partner nie chce przyjąć odpowiedzialności i uznać dziecka za swoje. Co zrobić w takiej sytuacji? Na czym polega ustalenie ojcostwa i jak je wyegzekwować? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym artykule.

Najlepszą rzeczą jaką może zrobić kobieta, która boryka się z opisanymi we wstępie problemami, to złożenie pozwu do sądu o ustalenie ojcostwa oraz przyznanie środków na wychowanie potomka. Formalności takie załatwia się w Sądzie Rodzinnym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka bądź też potencjalnego ojca.

ojciec(sxc.hu)

ojciec(sxc.hu)

W sprawach tego typu niezwykle istotne są dowody, których podstawę stanowi test DNA na ojcostwo. Zleca je zazwyczaj sąd, ale potencjalny ojciec ma prawo do odmowy zrobienia ich. Liczą się także zeznania świadków, którzy świadczą o kontaktach matki z potencjalnym ojcem, lub ich braku.

Przy składaniu pozwu należy złożyć także dokumenty takie jak wnioski dowodowe czyli dane wszystkich świadków i pomocne dokumenty, a także zupełny odpis aktu urodzenia dziecka oraz ewentualną dokumentację ze szpitala, w którym urodziło się dziecko.

Jeżeli to ty wnosisz pozew jesteś zwolniona z kosztów sądowych, a w przypadku gdy posiadasz adwokata może on domagać się zwrotu kosztów swojej pracy czyli tzw. honorarium od pozwanego.

W przypadku ustalenia ojcostwa masz prawo uzyskać od ojca dziecka alimenty na dziecko (a w niektórych sytuacjach także na siebie) oraz zwrot części kosztów jakie poniosłaś w związku z porodem czy też ciążą. Najlepiej wniosek o tego typu świadczenia wnieść razem z pozwem.

About the author

Related Post